B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Třeština  ležící v okrese Mohelnice, ORP Mohelnice, v Olomouckém kraji. Katastrální území obce má rozlohu 542 ha, počet obyvatel 384.

Obec Třeština je součástí lidských sídel Mohelnické brázdy, protkané řekou Moravou a jejími přítoky z Rohelského Bradla, svažujícího se do Hornomoravského Úvalu, leží v nadmořské výšce 255 m. n.m..

Z hlediska širších vztahů spadá obec Třeština do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Mohelnice, které se nachází 9 km jihozápadně od obce Třeština. Na město Mohelnice má nejsilnější vazby.

Obec je dobře dopravně dostupná, odbočkou z hlavní trasy I. třídy E44/I spojující Olomouc s Mohelnicí, z trasy II. třídy E444 Mohelnice - Úsov. Pro region je typické zastoupení velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i rozvoj podnikatelských aktivit obcí.

Vznik Třeštiny souvisí bezprostředně s její historií a geografickou polohou. První obyvatelé stavěli své domy v místech vyvýšených poloh a strání nad toky Lužního potoku. A z kronikářských zápisů se dá usuzovat na významnou zemědělskou, pěstitelskou činnost původních obyvatel.

Území katastru obce Třeština trpí povodněmi z místního Lužního potoku, z přirozených vleklých povodní z řeky Moravy, která zaplavuje až polovinu obce ze západu a bleskovými povodněmi z přívalových srážek jak z Lužního potoku tak Rohelnice. Rozsáhlé svodné území Mohelnické brázdy je charakteristické pomalým náběhem povodní z letních přívalových dešťů z Moravy, sbírající vody ze severně ležících Jeseníků, hor, které se svažují do Hornomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Mohelnicka s páteřní osou řekou Moravou. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou prudkými nebo bleskovými srážkami z Lužního potoku nebo Rohelnice.

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Třeština leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány horským masivem Nízkého Jeseníku a Hanušovické vrchoviny a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Třeština, jako součást území okresu Šumperk, leží na jižní straně Hanušovické vrchoviny, na východ od Zábřežské vrchoviny v Mohelnické brázdě, která patří k deštivým oblastem České republiky.

ODKAZ NA ÚZEMNÍ PLÁN