Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Mohelnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona)

Stanoviště Povodňové komise: OÚ Třeština, Třeština 10   Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Třeština, Třeština 10, 789 73 Úsov


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Povodňová komise obce Třeština

adresa: Obec Třeština, Třeština 10, 789 73 Úsov
telefon/fax: 583 435 133
e-mail: obectrestina@cbox.cz  ;  web:   http://www.mesta.obce.cz/trestina/

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště/domů

Kontakt

1

Laštůvka, František

předseda

Třeština 10/14

724 184 325

2

Unzeitig, Petr

místopředseda

Třeština 115

724 184 324

3

Plechatý, Ladislav, Ing.

tajemník

Třeština 57

602 618 490

4

Prucek, Ondřej

člen

Třeština 5

737 716 746

5

Laštůvka, Radek

člen

Třeština 14

723 787 017

6

Svačina, Jan, Ing.

zapisovatel

Třeština 112

733 100 063


Související povodňové komise