E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány obcí Třeština. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C TRE_1_H - Lužní potok - pod ZD - Třeština

                                              HP C TRE_2_H - Rohelnice - Police - Úsov


 Jsou vybaveny vodočetnou latí a  elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.