Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se nepředpokládá využití hlavních komunikací z důvodu, že obec Třeština je umístěná na levém břehu Moravy a proto není možnost využít dálnici, nebo hlavní komunikace směr Olomouc-Mohelnice. Obec Třeština má možnost evakuace jenom směrem S, nebo SSV za použití vedlejších komnikací IV třídy, a to silnici IV/31540, směrem do obce Bohuslavice, nebo silnici  III/4447 obec Police.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Třeština v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1238 OBJ_01_TRE U rozlivu Moravy na Q20, evakuace Třeštiny směrem na silnice III/4447 do obce Police SSV mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Třeština v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

3658 Zákaz vjezdu na komunikaci III/4447 Zaplavení komunikace III/4447 Morava (401110000100)   264.1 mapa
3659 Zákaz vjezdu na místní komunikací IV/31540 Uzavření místní silnice IV/31540_rozlití Moravy Morava (401110000100)   264.3 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)