Technické prostředky povodňové komise obce


Technické prostředky povodňové komise obce Třeština

  • siréna
  • obecní rozhlas
  • hlásný megafon
  • internet - stránky http://www.mesta.obce.cz/trestina/
  • zásahové vozidlo AVIA - obec Třeština
  • přepravní vozidlo VW transportér - obec Třeština
  • elektro-centrála - obec Třeština
  • motorové čerpadlo - obec Třeština

Spojení na Sbor dobrovolných hasičů - JSDH Třeština

SDH-Třeština

  • starosta:                           Ladislav Plechatý                                  tel.: 602 618 490
  • velitel                               Unzeitig Petr                                        tel:: 724 184 324

Spojení na související povodňové komise

je uvedeno v kapitole Související povodňové komise