Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE TŘEŠTINA v POVIS

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

18367

Lužní p.

0.15

0.15

Most č. 4447-1přes Lužní p.

koryto, břehy

nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody

mapa

18240

Lužní p.

1.39

1.39

Lávka přes Lužní potok

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod lávkou

mapa

18239

Lužní p.

1.746

1.746

Most č. 31540-5 přes Lužní potok

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostem

mapa

18237 Morava 268.66 268.66 Mostek přes Moravu pro zemědělství koryto, břehy nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody mapa
18236 Morava 268.71 268.71 Vodní elektrárna Třeština koryto, břehy Vodní elektrárn v zoně Q20, ohr. objekt i MOOP mapa
18238 bezejmenný přítok Lužního p.     Mostek přes místní kominikací koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem mapa
18241 bezejmenný přítok Lužního p.     Lávka u hřiště. koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod lávkou mapa
18360 bezejmenný přítok Lužního p.     Most přes bezejmenný přítok Lužního p. koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
18366 bezejmenný přítok Lužního p.     Most přes bezejmenný přítok Lužního p. koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
18242 bezejmenný přítok     Mostek u rybníčku koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Třeština

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Třeština