A) Přehled inundačních území


Morava

LB inundace podél západní části katastru Třeštiny až po její střed. 24 RD je v ohrožení.

Lužní potok

 LB i PB inundace podél celé obce Třeština ; ř.km 3,19 - 4,096

Pravobřežní inundace Lužního potoku postihuje zástavbu ve středu obce.

Jedná se o zástavbu 11 rodinných domů a taky objektů občanské vybavenosti - prodejna Coop a hřiště obce Třeština.

Levobřežní inundace Lužního potoku postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto potoku zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace IV/42822.

Jedná se o 3 lokality ř.km 3,83 - 3,53 5 RD, dále ř.km 3,58 - 3,29 ohrožených je 6 RD a na ř. km 3,37 -3,21 celkem 9 RD.

Rohelnice

PB inundace podél jižní části katastru Třeštiny - pozemky a zástavba v jižní části obce.