Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Třeština a JSDH HZS.

 

Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.

 

Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio, CATV-regionální vysílání) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.

Organizace hlásné služby