Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků


Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedeny firmy, poskytující prodej potravin a balené vody pro možnost pro zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území obce Třeština s adresami a telefonním spojením. Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách obce bude provádět SVK a.s./MV a.s. ve spolupráci s HZS OLK na vyžádání PK Třeština. Mobilní prostředky PPO jsou uloženy ve skladu prostředků OÚ Třeština.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika a. j. budou zasmluvněny od místních stavebních, konstrukčních a transportních firem - jejich nasazení se řídí pokyny PK Třeština.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat; evakuační místa - viz

kapitola Zabezpečení evakuace.