Popis správního území obce Třeština


Obec Třeština, Třeština 10, 789 73 Úsov

Tel: 583 435 133

web: www.mesta.obce.cz/trestina ; obectrestina@cbox.cz ;

Geografické souřadnice katastru:         49°47′46″ s. š., 16°57′50″ v. d.

Nadmořská výška:                                          255 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :            Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je  542 ha

Počet obyvatel obce je 384 v 96 domech, z toho:

  • děti do 14 - ti let                        59

  • ekonomicky aktivní                  236

  • ekonomicky neaktivní               89

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – v oblasti zásobování vodou je řešené území .

    V obci je částečně vybudována jednotná kanalizační síť.

  • zemní plyn -

  • el. energie - obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV

Na přelomu století byla v nedalekých Hájích postavena podnikatelem Plhákem vodní elektrárna, která zavedla novinku nadzemního vedení elektrického proudu. Obec Třeština se tak stala patrně první elektrifikovanou obcí Rakousko-Uherska a předstihla v tomto směru nejen Prahu ale i Vídeň.

Třeština – regionální informační servis

Řešeným územím prochází silnice III/444 Uničovská a z ní odbočka IV/4447 a V/31540

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely

Významné stavby a památky:

Farou náležela Třeština pod Dubicko až do té doby, kdy byla zdejší kaple svatého Antoníčka Padovánského přestavěna roku 1860 na kostel. Za dvacet let nato byl tento kostel povýšen na kostel farní. Typické lidové stavby severní Hané svědčící o pracovitosti a zámožnosti místních občanů jsou budovy čísel popisných 2, 23 a 33. Monumentální pomník vojákům padlým na nejrůznějších frontách první světové války zhotovil sochař Vojtěch Sucharda v roce 1922. V Třeštině se narodil významný vlastivědný spisovatel severní Moravy František Poštulka.

Vývoj zemědělské a jiné ekonomické činnosti v obci:

Ve třicátých letech 20. století bylo v Třeštině Zemědělské a živnostenské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly pro Třeštinu a Stavenici s.r.o., působil zde Spořitelní a záloženský spolek v Třeštině s.r.o., Odvodňovací družstvo pro Třeštinu a okolí a Rolnické mlékařské družstvo v Třeštině s.r.o. Radomíru a Karlu Plhákovým patřila elektrárna, mlýn a pila. Dva hostince v obci vlastnili Hynek Hykrda a Antonín Navrátil, kovářství měli Jan Martinů a Hynek Poštulka a krejčovské dílny Filip Jílek a Josef Vachutka. Majitel řeznictví byl Adolf Kupka, dva obchody se smíšeným zbožím vedli Josef Drlík a Jan Chovančík, zahradnictví patřilo Karlu Mertovi a zámečnictví Janu Vašíčkovi.