Historické povodně


Na pokraji rozsáhlých luk a hájů levého břehu řeky Moravy se ve výši 260 metrů nad mořem nachází 545 hektarů katastru obce Třeština. Její jméno je patrně odvozeno od staročeského trst či trešč, což znamená třtinu nebo taky rákos. Značně zamokřené pozemky a časté záplavy dávaly této rostlině sice dobré podmínky k růstu - méně dobré však bylo toto okolí pro zdejší obyvatele, kteří se museli vodě bránit soustavou hrází a kanálů. Rozsáhlé odvodňovací práce zde byly zahájeny již koncem minulého století.

Území katastru obce Třeština trpí vleklými povodněmi z Moravy a bleskovými povodněmi z místního Lužního potoku. Rozsáhlé svodné území jihozápadních svahů Hanušovické vrchoviny svažující se do Mohelnické brázdy je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, které se sbírají do Lužního potoku a tím ohrožují centrální zástavbu obce i do Rohelnice, která zaplavuje jihovýchodní část katastru. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Třeštině se vyskytovaly a vyskytují povodně. Největší byla 1997 z Moravy

Místa rozlivu toků v Třeštině

U Q100 vybřežuje Lužní potok do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Protože přitéká z Hanušovické vrchoviny od Vitošova a Bohuslavic ze severu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše. Pod Třeštinou se Lužní potok vlévá do Rohelnice od Police a Úsova, která společně tvoří výrazný povodňový přídatek Moravy u Moravičan.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Lužního potoku také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v části Zadní Háje, Za Brankou a Za Humny a dále pak v centru obce od sportovního stadiónu až po Klopinku a Pod Příkopou.

HISTORICKÉ POVODNĚ a protipovodňová opatření

Povodeň v Třeštině v roce 1938 (M.Frebort)

1980 a 1981 - Při velkých povodních na řece Moravě byla zatopena i část Olomouce.

Rok 1981 je aktivním rokem, již březen 1981 plně prověřil připravenost hasičů – občanů při ochraně hrází, kdy voda na šesti místech přetékala a promílala velice špatné hráze, obci hrozila povodeň. Ve dne v noci naši hasiči i členové SPO z Podolí a Křemačova vydatně pomáhali, za materiální pomoci JZD „Úsovsko“ i občanů Třeštiny a města Mohelnice nadstavovali hráze na řadě míst fošnami a dostupným materiálem, konali noční pohotovost a hlídky. Tento rok byl především zviditelněním špatné situace hrází v celostátním tisku a to právě ze strany našich hasičů, výbor zaslal mnoho dopisů do tisku ale i na jednotlivé orgány a ministerstva. Podařilo se během roku 1981 započat s opravami hrází a jejich dokončení pokračovalo do dnešní podoby v roce 1982.

1997 - Největší povodně 20. století postihly v červenci Moravu. Zasaženo bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech.

Záplavy připravily o život 50 lidí a způsobily materiální škody přes 63 miliard korun. Nejvíce postiženou obcí se staly Troubky na Přerovsku. Povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou.