Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

 

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel: 541 211 737

 

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc

ředitel závodu: Ing. Jiří Zedníček ,  sekretariatzhm@pmo.cz

tel.: Tel: 585 711 217  fax: 585 711 214

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Vedoucí provozu: Josef Holásek – tel. 585 711 229 , provozolomouc@pmo.cz


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

detašované pracoviště Šumperk, Ing. Miroslav Cháb - pověřený vedením DP, tel: 956 957 237, mob: 724 614 036, mail: miroslav.chab@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice ; tel:583 452 111

 Ing. Vladimír Trnka, vedoucí odboru ŽP, tel.: 583 452 197, e-mail: trnkav@mohelnice.cz

 Ing. Petra Wezdenková, vodoprávní úřad, tel.: 583 452 196, e-mail: wezdenkovap@mohelnice.cz

 Mgr. Pavel Černý, vodoprávní úřad, tel.: 583 452 193, e-mail: cernyp@mohelnice.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412 - Komořany

ústředna: 244 03 1111