Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Třeština

Hlásné profily

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

OBC553336_1      HP C TRE 1 H

Tento profil je umístěn v jižní části obce Třeština pod zemědělským družstvem a zástavbou rodinných domků obce Třeština a poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní z Moravy jejím rozlivem i z Lužního potoku..

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC553336_1

HP C TRE 1 H

Lužní p. celá obec Třeština 70 100 140

Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Třeština jsou na webovou aplikaci dPP TRA zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

 

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Třeština  v POVIS